Pro turisty

V okolí penzionu najdete mnoho zajímavých cílů. Ze je několik z nich.

Javořice

cca 4,5 km jihojihovýchodně

nejvyšší vrchol (837 m) Českomoravské vrchoviny. Na vrcholku kopce stojí 166 m vysoký stožár televizního vysílače. Javořice je vyhledávaným cílem pěších i cykloturistů.

Přírodní koupaliště Nadymač

0,5 km

Přírodní koupaliště s udržovanou travnatou pláží a částí uzpůsobenou pro děti najdete kousek od sídliště Janštejn.

Zřícenina Janštejn

cca 2,5 km směrem na Novou ves

Hrad z počátku čtrnáctého století byl pobořen a zanikl v průběhu husitských válek. Dnes jsou v lese patrné pozůstatky věže a opevnění.

Studánka Páně

cca 500 m severně od vrcholu Javořice

Kamenná studánka krytá šindelovou střechou pod Javořicí je opředena několika pověstmi. Už za třicetileté války se v jejím okolí před válečnou vřavou ukrývali lidé z okolí. V dobách pronásledování u ní probíhaly tajné evangelické bohoslužby. Ve druhé polovině srpna můžete každoročně navštívit evangelická shromáždění na jejich paměť.

Míchova skála

5 km jihovýchodně

Dvě přibližně třináct metrů vysoké žulové skalní věže. Z jejich vrcholů je krásný rozhled po krajině Javořické vrchoviny.

Pramen řeky Jihlavy

3 km západně

Kousek za Jihlávkou pramení známá řeka Jihlava, která se na konci své 185 km dlouhé pouti vlévá do Novomlýnských nádrží.

Památník husitské bitvy

1 km severozápadně

Zlatý kalich na kameni u rybníka Bor připomíná krvavou bitvu z roku 1423. Vojsko Menharta z Hradce u rybníka (později nazývaného Krvavec) porazilo husitský oddíl vedený Janem Hvězdou z Vícemilic.

Rašeliniště Kaliště

(přírodní památka) – 1,5 km jihozápadně

Rašeliniště s velkým množstvím ohrožených druhů mechorostů i dalších rostlin je jednou z nejcennějších přírodních památek Kraje Vysočina.

Naučná stezka Otokara Březiny

Naučná stezka Z Počátek do Jaroměřic nad Rokytnou (celkem 55 km) je věnována životu rodáka z Počátek – Otokara Březiny. Stezka značená červenou turstickou značkou vede přímo okolo penzionu.

Památníky, pamětní desky a kameny

V Horních Dubenkách a jejich bezprostředním okolí najdete množství upomínek představitelů evangelického hnutí i regionálních osobností a událostí – Jana Husa, Jeronýma Pražského, Žižkův kámen a další.